Kalendarium roku szkolnego

 

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudzień 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:

29 stycznia– 11 lutego 2018 r. :lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 03 kwietnia 2018
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w
gimnazjum:

część humanistyczna


część mat-przyrodnicza


język obcy nowożytny


dodatkowy termin:

część humanistyczna


część mat-przyrodnicza


język obcy nowożytny

część humanistyczna-
18 kwietnia 2018


część matematyczno-przyrodnicza-
19 kwietnia 2018


język obcy nowożytny-
20 kwietnia 2018
część humanistyczna-
04 czerwca 2018


część matematyczno-przyrodnicza-
05
czerwca 2018

język obcy nowożytny-
06
czerwca 2018
(podstawa prawna: § 32 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

6

Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018 r
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin maturalny próbny:

 

 

 

Egzamin maturalny:

 

 

Egzamin maturalny termin dodatkowy:

 

Próbny egzamin maturalny z Operonem:

21 listopad 2017 język polski
22 listopad 2017 matematyka
23 listopad 2017 języki obce

24 listopad 2017 przedmioty dodatkowe
(godzinę i termin ustala nauczyciel uczący
w klasach maturalnych)

4 -25 maj 2018 r
(podstawa prawna: § 57 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

4 -20 czerwca 2018 r
(podstawa prawna: § 57 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

8

Dodatkowym dniem wolnym
od zajęć w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy:

gimnazjum:

18 kwiecień (środa)
19 kwiecień (czwartek)
20 kwiecień (piątek)
30 kwiecień (piątek)
2 maj (środa)
4 maj (piątek)
1 czerwca (piątek)

liceum:

18 kwiecień (środa)
19 kwiecień (
czwartek)
20 kwiecień (
piątek)
30 kwiecień (poniedziałek)
2 maj (
środa)
4 maj (
piątek)
7 maj (
poniedziałek)
8 maj (wtorek)
1 czerwiec (piątek)


(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Ferie Letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły.

W dniach tych stołówka szkolna wydaje:

śniadania 9.00 - 10.00

obiady 12.00 - 13.00

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

 

 

My na mapie

Filmy

 

 

 

 

Nasi partnerzy: