Punktacja z zachowania

Wychowawca wystawia ocenę z zachowania według następujących kryteriów:

L.p.

Rodzaj działania

Punkty

 

I Frekwencja

I.1

Uczeń ma 100 % obecności na zajęciach.

150

(s)

I.2

Punktualność - uczeń ani razu się nie spóźnił.

50

(s)

I.3

Uczeń opuścił zajęcia, lecz wszystkie nieobecności są usprawiedliwione.

50

(s)

I.4

Za każdą godzinę nieobecności nieusprawiedliwionej.

–3

(k)

I.5

Za każde  spóźnienie.

–1

(k)

II Kultura osobista

II.6

Czysty, schludny wygląd, skromny i stosowny do miejsca strój.

10 do 50

(s)

II.7

Niestosowny strój. (Noszenie czapki lub kaptura na głowie na terenie szkoły. Przesadnie skąpy, obnażający i wyzywający. Noszenie biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu itp.)

–10 do –50

(s)

II.8

Strój galowy na uroczystościach szkolnych.

–10 do 10

(k)

II.9

Używanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów.

5 do  30

(s)

II.10

Używanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych.

5 do  30

(s)

II.11

Niestosowanie zwrotów grzecznościowych.

–30

(s)

II.12

Używanie wulgaryzmów i wyzwisk.

–5 do –50

(k)

II.13

Agresywny ton wypowiedzi.

–5 do –20

(k)

II.14

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach szkolnych, w kinie, teatrze, na wycieczkach itp.

–10 do –100

(k)

III Samorządność, przedsiębiorczość i reprezentowanie szkoły

III.15

Aktywne pełnienie powierzonych funkcji w klasie.

0 do 50

(s)

III.16

Aktywne pełnienie powierzonych funkcji w szkole.

10 do 100

(s)

III.17

Współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych.

10 do 30

(k)

III.18

Udział w akcjach środowiskowych. (Jeśli po lekcjach lub w dni wolne - dodatkowe 20 p.)

30 do 50

(k)

III.19

Czynna działalność w kółkach (co najmniej 75% obecności).

10 do 50

(s)

III.20

Udział w projektach.

–50 do 50

(k)

III.21

Dbanie o wystrój klasy, podejmowanie i wykonanie różnych prac na rzecz klasy.

5 do 30

(k)

III.22

Dbanie o wystrój szkoły, podejmowanie i wykonanie różnych prac na rzecz szkoły (gazetki, strona internetowa itp.).

10 do 30

(k)

III.23

Podejmowanie działań ekologicznych (zbiórka makulatury, baterii, korków itp.).

10 do 20

(k)

III.24

Współpraca z organizacjami lokalnymi i urzędami.

10 do 50

(k)

III.25

Udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, miejskich itp. (Jeśli po lekcjach - dodatkowe 20p.).

20

(k)

III.26

Reprezentowanie szkoły w  zawodach sportowych. (Jeśli po lekcjach lub w dni wolne - dodatkowe 20 p.).

20

(k)

III.27

Za przygotowanie się do konkursów przedmiotowych i innych. (Według uznania przygotowującego nauczyciela).

10 do 100

(k)

III.28

Za szczególne wyróżnienie się w czasie zawodów sportowych.

10 do 30

(k)

III.29

Zdobycie tytułu finalisty lub laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego.

150

(k)

III.30

Zdobycie I, II lub III miejsca na najwyższym szczeblu konkursu, zawodów.

50, 40, 30

(k)

III.31

Zdobycie I, II lub III miejsca na średnim szczeblu konkursu, zawodów.

30, 25, 20

(k)

III.32

Nieusprawiedliwione niewywiązanie się z podjętych zobowiązań na rzecz klasy.

–20

(k)

III.33

Nieusprawiedliwione niewywiązanie się z podjętych zobowiązań na rzecz szkoły.

–20 do –30

(k)

III.34

Nieusprawiedliwione niewywiązanie się z podjętych zobowiązań dotyczących reprezentowania szkoły na konkursach, zawodach sportowych.

–20 do –30

(k)

IV Stosunek do siebie, innych i mienia szkoły

IV.35

Palenie papierosów różnego rodzaju, w tym e-papierosów.

–30

(k)

IV.36

Picie alkoholu.

–300

(k)

IV.37

Zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających.

–300

(k)

IV.38

Proponowanie innym lub rozprowadzanie narkotyków.

–300

(k)

IV.39

Niebezpieczne zachowanie na terenie szkoły.

–10 do –50

(k)

IV.40

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw.

–10 do –50

(k)

IV.41

Ignorowanie i lekceważenie pracowników szkoły.

–10 do –50

(k)

IV.42

Ubliżanie innym.

–10 do –30

(k)

IV.43

Zaczepianie i udział w bójkach. (W zależności od uszczerbku na zdrowiu ofiary, decyzja zespołu wychowawczego).

–30 do –300

(k)

IV.44

Wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów.

–100

(k)

IV.45

Kradzież.

–100

(k)

IV.46

Oszustwa. Fałszerstwa. Odpisywanie na sprawdzianach, przepisywanie zadań domowych.

–10 do –50

(k)

IV.47

Wywieranie psychicznej presji na innych. Zniechęcanie innych swoją postawą.

–10 do –50

(k)

IV.48

Przesadne manifestowanie swoich uczuć.

–10

(k)

IV.49

Szanowanie książek i podręczników; terminowość w bibliotece, przekazanie książki do biblioteki zgodnie z potrzebami itp.

20 do 50

(s)

IV.50

Niezwrócenie podręczników lub wypożyczonych książek szkolnych w określonym terminie.

–10 do –100

(k)

IV.51

Brak oprawienia podręczników - za każdy podręcznik.

–3

(k)

IV.52

Oprawienie darmowych podręczników (wszystkie).

20

(s)

IV.53

Dewastowanie wyposażenia szkoły. (Decyzja zespołu wychowawczego).

–30 do –300

(k)

IV.54

Wnoszenie na teren szkoły niebezpiecznych przedmiotów.

–5 do –50

(k)

IV.55

Systematyczna pomoc koleżeńska - w nauce, uczniom niepełnosprawnym itp.

10 do 100

(s)

V Stosunek  do nauki i obowiązków  szkolnych

V.56

Samodzielne zdobywanie wiedzy.

0 do 50

(s)

V.57

Aktywne uczestniczenie w procesie lekcyjnym.

0 do 50

(s)

V.58

Systematyczne przygotowywanie się do lekcji.

0 do 50

(s)

V.59

Utrudnianie prowadzenia zajęć dydaktycznych, niewłaściwe zachowanie podczas lekcji.

–10 do –50

(k)

V.60

Unikanie sprawdzianów pisemnych i ustnych.

–10 do –50

(s)

V.61

Przeszkadzanie na lekcji.

–10 do –30

(k)

V.62

Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw.

–10 do –30

(k)

V.63

Spożywanie posiłków, żucie gumy lub używanie telefonów komórkowych podczas lekcji.

–10 do –50

(k)

VI Dodatkowe punkty

VI.64

Według uznania nauczyciela za pozytywny czyn wyżej niewymieniony.

1 do 100

(s)

VI.65

Według uznania nauczyciela za zły czyn wyżej niewymieniony.

–1 do –100

(s)

 

(k) każdorazowo

Ocena

Ilość punktów

Ocena

Ilość punktów

(s) semestralnie

Wzorowa

301 i więcej

Poprawna

100 do –50

 

Bardzo dobra

201 do 300

Nieodpowiednia

–51 do –300

 

Dobra

101 do 200

Naganna

–301 i więcej ujemnych

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

 

 

My na mapie

Filmy

 

 

 

 

Nasi partnerzy: